Consultor valittiin UNA Oy:n puitesopimustoimittajaksi viidellä eri osa-alueella

UNA Oy järjesti tarjouskilpailun konsultti- ja ohjelmistokehityspalveluiden puitesopimuksista viidellä eri osa-alueella:
1. ICT-strategiat, ekosysteemin ja palvelumallien kehittäminen
2. Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
3. Ohjelmointi-, integrointi- ja testaus- ja käytettävyyspalvelut sekä kehityksen aikainen ylläpito
4. Datan hyödyntämisen ja jatkojalostamisen asiantuntijapalvelut
5. Tietoturvakonsultointi ja auditointi

Consultor Finland Oy valittiin puitesopimustoimittajaksi kaikilla näillä viidellä osa-alueella. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

”Olemme olleet aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehityksessä, ja olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme jatkaa työtämme tällä osa-alueella”, toteaa Consultor Oy:n johtava konsultti Pekka Ryhänen.

UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. UNA Oy on perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehittämisen tehtäviä. UNA Oy tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita sekä muodostaa osaamiskeskuksen, joka huolehtii siitä, että kehittämistyön tulokset kyetään hyödyntämään laaja-alaisesti UNA-yhteisössä. UNA Oy:n pääasiallisina asiakkaina ovat sen omistajat, joihin nähden yhtiö on sidosyksikön asemassa eli ns. inhouse-yhtiö.

Lisätietoja: