Consultorille menestystä Vimanan kilpailutuksissa

Consultor voitti kaksi Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n järjestämää tarjouskilpailua.

Vimana tilasi Consultorilta tiimin tukemaan maakuntien käyttövaltuushallinnan ratkaisun toteuttamista vuoden 2020 loppuun mennessä. Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan 18 maakuntaa. Vimanan tavoitteena on toteuttaa kokonaisratkaisu, jolla vastataan maakuntakohtaisiin ja yhteisiin useampaa maakuntaa koskeviin käyttövaltuushallinnan tarpeisiin. Käyttövaltuushallinta on palvelu, joka mahdollistaa maakunnille palvelun piirissä olevien käyttäjien, niin maakuntakohtaisten kuin maakunnille tarkoitettujen yhteisten ja keskitettyjen palveluiden, käyttövaltuuksien hallinnan.

Vimana toteuttaa myös maakuntien yhteisen verkkosivustopalvelun, joka uudistaa ja kehittää maakuntien kanssa yhteistyössä maakuntien paikallisia verkkosivustoja sekä tarjoaa verkkosivustoalustan maakuntien käyttöön. Lisäksi verkkosivustopalvelu tarjoaa palveluna maakunnille asiantuntija-apua integrointien kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen sekä avustaa maakunnan järjestelmien integrointia eri palvelutietovarantoihin. Vimana tilaa Consultorilta verkkosivustopalvelun projektinhallintapalvelun vuoden 2020 loppuun asti.

”Vimana luo Suomeen uutta ja modernia hallintokulttuuria digitaalisilla palveluilla ja on hienoa, että miltei Vimanan syntymästä asti kestänyt yhteistyö saa pitkäaikaista jatkoa voitettujen sopimusten kautta”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy tuottaa ja tarjoaa maakunnille yhteisiä asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ratkaisuja.

Lisätietoja: