Consultorilta arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalvelu Verohallinnolle

Consultor aloitti lokakuussa 2013 konsultoinnin liittyen Verohallinnon arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalveluun. Hankinta kilpailutettiin Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin tietokanta- ja integraatiopalvelujen osa-alueella.  Järjestelmä siirrettiin tuotantoon lokakuun 2014 alusta alkaen ja tuotantokäyttöönotto sujui ongelmitta.

Consultor vastasi Verohallinnon arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalvelun  toteutuksesta ja osakokonaisuuden testauksesta, arvonlisäveron erityisjärjestelmän kokonaistestauksen tuesta, asiointipalvelun ylläpidosta ja pienkehittämisestä.  Lisäksi hankinnan optiona on asiointipalvelun ylläpito.
Microsoft-teknologioilla toteutettu arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalvelu on Verohallinnon sähköiseen asiointiympäristöön sijoitettava asiointipalvelu. Arvonlisäveron erityisjärjestelmä kokonaisuudessaan koostuu useammasta eri sovelluksesta ja niiden välisestä tiedonsiirrosta.
vihrea_logo_verkko
Verohallinto on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoista. Verohallinnon keskeinen tehtävä on huolehtia verotuksen yhdenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Verohallinto kerää veroja ja veronluonteisia maksuja vuosittain lähes 64 miljardia euroa, mikä on yli kolmasosa Suomen bruttokansantuotteesta. Verohallinnon eri toimialueiden tietojärjestelmistä vastaa Tietohallintoyksikkö.
Lisätietoja:
Verohallinto
Jani Heikkola
Palvelupäällikkö
jani.heikkola@vero.fi
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
markus.andersson@consultor.local