Consultorilta asiantuntijatukea PRH:n käyttöpalvelujen kehittämiseen

Consultor on aloittanut helmikuussa 2012 konsultoinnin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) käyttöpalvelujen kehityshankkeessa. Hankinta kilpailutettiin Hanselin teknisen IT-konsultoinnin teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelujen osa-alueella.

Asiantuntijatuki kohdistuu PRH:n käyttöpalvelu- ja palvelinympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen. Käyttöpalveluiden kehittämisessä on tällä hetkellä keskeisimpänä konesali- ja palvelinkapasiteettipalvelut. PRH on hankkinut palveluna toisen konesaliympäristön, joka sijaitsee valtiokonsernin toimittajariippumattomassa ympäristössä. Valtion tietohallintotavoitteiden mukaisesti PRH:n oma konesali poistuu vaiheittain noin 2-3 vuoden kuluessa ja PRH:n tietohallinnon toiminnan pääpaino on jatkossa viraston sähköisten palvelujen kehittämisessä ja palveluhallinnassa.

Consultorin tekninen arkkitehti ja järjestelmäasiantuntija vastaavat PRH:n palvelinympäristön suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä asiakkaan kanssa sekä antavat teknistä asiantuntijatukea mm. VMwaren, Linuxin ja Windowsin osalta. Lisäksi asiantuntijat vastaavat palvelinalustan jatkokehittämisestä, muutoshallinta- ja testausmenettelyn luomisesta ja jalkauttamisesta, dokumentaation suunnittelusta ja ylläpidosta sekä jatkokoulutuksesta.

Patentti- ja rekisterihallitus edistää teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yritykset, säätiöt ja yhdistykset sekä tutkii ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan.

Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445