Consultorilta auditointipalveluja Tilastokeskukselle

Consultor aloitti lokakuussa 2012 konsultoinnin liittyen Tilastokeskuksen tunnistaustumisportaalin auditointiin. Hankinta kilpailutettiin Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin järjestelmäauditointipalvelujen osa-alueella.

Tilastokeskus on kehittänyt tunnistautumisportaalin, jonka kautta voidaan joustavasti tunnistautua mihin tahansa Tilastokeskuksen kohdejärjestelmään. Kohdejärjestelmällä tarkoitetaan mitä tahansa ulkoisille käyttäjille tuotettua palvelua, joka edellyttää tunnistautumista – esimerkiksi Tilastokeskuksen sähköinen tiedonkeruuympäristö.

Hankinnan kohteena oli tunnistautumisportaalin toteutuksen auditointi lähdekooditasolla sekä auditointiraportin tekeminen. Auditointiraportti sisälsi Consultorin asiantuntijan näkemyksiä kokonaisuudesta sekä suosituksia tietoturvaa parantavista muutoksista sekä ohjelmakoodiin että arkkitehtonisiin rakenteisiin.

Tilastokeskus on hallinnollisesti valtiovarainministeriön alainen tulosjohdettu virasto. Sen palveluksessa Helsingissä on noin 800 henkilöä. Helsingin lisäksi virastolla on aluepalvelutoimistot Tampereella, Oulussa, Turussa ja Seinäjoella. Tilastokeskuksella on myös koko maan kattava haastattelijaorganisaatio, johon kuuluu noin 200 haastattelijaa.

Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601