Consultorilta digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluita Väestörekisterikeskukselle

Väestörekisterikeskus kilpailutti digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluita käyttäen kilpailutuksessa Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyä. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin maaliskuussa 2018 toimittamaan valtionhallinnon organisaatioille digitaalisen turvallisuuden konsultointi-ja auditointipalveluita.
Valtioneuvosto päätti vuoden 2017 loppupuolella siirtää Väestörekisterikeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista asiantuntijapalvelukokonaisuuden kattaen ulkopuolisten asiantuntijoiden tuottamat tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut. Yhtenä osana tästä kokonaisuudesta Väestörekisterikeskus luo uuden palvelun valtionhallinnon organisaatioille digitaalista turvallisuutta edistävien toimeksiantojen toteuttamiseksi.
Väestörekisterikeskuksen digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut tukevat valtionhallinnon organisaatioita digitaalisen turvallisuuden kehittämisessä ja sitä koskevien auditointien järjestämisessä. Väestörekisterikeskuksen asiakkaina voivat olla kaikki valtionhallinnon yksiköt. Palvelu tukee valtionhallinnon organisaatioita digitaalisen turvallisuuden arvioinnissa, tietoturvallisuusasetuksen ja tietoturvatasojen mukaisen hallinnollisen kypsyystason sekä teknisten vaatimusten saavuttamisessa, riskienhallinnan, kyberturvallisuuden, tietosuojan sekä toiminnan jatkuvuuden kehittämisessä.
“Onnistuimme kilpailutuksen kautta löytämään hyvät kumppanit, joilla on tarjolla riittävästi tarvittavan kokeneita asiantuntijoita digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueilta, kuten riskienhallinta, tietoturvallisuus, kyberturvallisuus, toiminnan jatkuvuus, tietosuoja sekä näiden osa-alueiden auditointi ja kouluttaminen”, johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Väestörekisterikeskuksesta kertoo
Palvelun avulla kehitetään valtionhallinnon yhtenäisiä toimintatapoja ja prosesseja digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi ja niiden hyödyntämiseksi. Samalla valtionhallinnossa vahvistetaan yhtenäisempiä toimintamalleja riskienhallinnan, tietoturva-auditointien ja niihin liittyvien raporttimallien osalta.
”Tunnemme valtionhallinnon toimijoita laajalti jo yli 10 vuoden ajalta ja odotamme innolla yhteistyön syventymistä myös digiturvallisuuden alueella”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla ja siellä työskentelee yhteensä noin 210 henkilöä.
Lisätietoja: