Consultorilta järjestelmäarkkitehtuuripalveluita Uudenmaan liitolle

Uudenmaan liitto kilpailutti järjestelmäarkkitehtuurin asiantuntijapalvelut käyttäen KL-kuntahankinnat Oy:n ICT-asiantuntijapalvelut 2015 – 2019 puitejärjestelyä. Uudenmaan liitto valitsi Consultorin toimittajaksi Uusimaa2019 ICT-hankkeen asiakas- ja potilastietojärjestelmien teknisten integraatioratkaisuiden määrittelyyn ja toteuttamiseen.
Uusimaa2019 ICT-hanke valmistelee maakunnan toiminnan käynnistymistä 1.1.2020. Ennen käynnistymistä kuntien ja kuntayhtymien käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät siirretään maakuntaan integraatioineen. Siirto vaikuttaa sekä taloushallinnon integraatioihin että asiakas- ja potilastietojärjestelmien välisiin kuin myös asiakas- ja potilastietojärjestelmien kansallisiin integraatioihin. Siirrettäviä järjestelmiä ja niiden integraatioita on yli 1000.
”Olemme päässeet mukaan varsin laajalti maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin mm. Vimanassa ja Maakuntien Tilakeskuksessa ja sopimus Uudenmaan liiton kanssa on erinomainen lisä tässä tehtäväkentässä; vaikka haasteet integraatioratkaisulle ovat merkittäviä ja valmista pitäisi tulla todella nopeasti, niin suhtaudumme luottavaisesti tehtävän onnistumiseen”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson
Uudenmaan liitto on 1,6 miljoonan asukkaan maakunta ja 26 kunnan kuntayhtymä, jonka tehtävät ovat lakisääteisiä. Se on alueen strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja ja maakuntakaavoittaja. Uudenmaan liiton alainen Uusimaa2019 -hanke valmistelee valtakunnallista maakunta-, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä maakunnan toiminnan käynnistämistä Uudenmaan alueella. Maakunta- ja soteuudistus koskettaa Uudenmaan alueella 1,6 miljoonaa asukasta ja noin 60 000 maakuntaan siirtyvää työntekijää. Kyseessä on Suomen historian suurin julkisen hallinnon ja toimintatapojen uudistus, jossa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille kunnilta ja valtiolta tehtäviä vuoden 2020 alusta alkaen.
Lisätietoja: