Consultorilta projektinhallintapalveluita valtiovarainministeriölle

Valtiovarainministeriö kilpailutti projektinhallinnan asiantuntijapalveluita käyttäen kilpailutuksessa Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021  -puitejärjestelyä. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin toimittamaan asiantuntijoita tukemaan valtiovarainministeriön koordinoiman, sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelmasta vastaavan hanketoimiston työtä. Hankinnan arvioitu sitoumukseton laajuus on 300 htp/vuosi.
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelma keskittyy sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheeseen. Hallituksen linjaama ohjelma toteuttaa julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisointia käytännön tasolla. Ohjelmaa koordinoi valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjelmasta vastaavan hanketoimiston keskeisin tehtävä on johtaa ja ohjata muutosohjelman toimeenpanoa.
Consultorin hanketoimistolle toimittamien asiantuntijoiden tehtävinä ovat hankesuunnittelun ja -johtamisen, hankesalkun hallinnan ja toimeenpanon sekä hankkeiden arvioinnin tukeminen sekä projektihallintoon liittyvät analyysit. Hanketoimisto voi teettää konsulttityönä myös muita sen tehtäviin liittyviä selvityksiä.
”Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien on varmistettava itselleen toimivat tietojärjestelmät ja palvelut lyhyessä ajassa. Tämä on valtava ponnistus ja olemme otettuja saadessamme olla tässä muutoksessa tukena”, toteaa Consultorin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Virtanen.
Julkisen hallinnon digitalisointi kuuluu valtiovarainministeriön vastuualueeseen. Käytännössä tehtävien toteutuksesta huolehtii ministeriön JulkICT-osasto, jonka vastuulla ovat muun muassa tuleviin maakuntiin liittyvä tiedonhallinta sekä yhteiset tietojärjestelmät.
Lisätietoja: