Consultorilta projektinhallintapalveluja Metsähallitukselle

Consultor Finland Oy voitti Metsähallituksen järjestämän kilpailutuksen tietoliikennepalveluiden hankintaprosessin projektinhallintapalveluista.

Consultorin asiantuntija toimii projektipäällikkönä Metsähallituksen jatkuvien tietoliikennepalvelujen kilpailutusprosessissa. Työ sisältää muun muassa kilpailutusmateriaalin tuottamista ja tietoliikennepalvelujen tarvekartoitusta sekä hankintaprosessin tukemista. Consultorin asiantuntija koordinoi sekä hankinnan suunnittelu- että toteutusprosessia markkinakartoituksesta tarjouspyyntöjen vertailuun ja päätöksentekoon saakka.

”Metsähallitus otti Consultorin mukaan osaksi kilpailutusprosessiaan. Konsultillamme on laaja tekninen osaaminen ja pitkä historia projekteista, joissa on suunniteltu ja toteutettu vaativia tietoliikenneratkaisuja. Uskon, että pystymme tukemaan asiakasta laadukkaan kilpailutuksen toteutuksessa”, toteaa johtava konsultti Pekka Ryhänen Consultorista.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, ja sen haastavana tehtävänä on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Lisätietoja www.metsa.fi

Lisätietoja: