Consultorilta projektipäällikköpalveluita Ympäristöministeriölle

Consultor on voittanut Ympäristöministeriön järjestämän kilpailutuksen asiantuntijapalvelusta, joka liittyy heidän meneillään olevaan Jäte- ja tuotetietojärjestelmä –hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhtenäinen jäte- ja tuotetietojärjestelmä, josta saadaan kattavaa ja luotettavaa tietoa jätetilastoinnin, EU-raportoinnin, jätehuollon seurannan ja valvonnan sekä kiertotalouden edistämisen tarpeisiin. Kehittämisellä vastataan EU:n uusiin raportointi- ja seurantavelvoitteisiin, jätelain ja –asetusten uudistukseen, tilastoinnin, ympäristönsuojelun valvonnan ja muiden tiedon tarvitsijoiden tarpeisiin sekä järjestelmien käyttäjiltä esiselvitysvaiheessa kerättyihin toiveisiin. Hanke on myös huomioitu hallitusohjelmassa ja se on myös osa uutta kiertotalouden strategista kehittämisohjelmaa sekä päivittyvää valtakunnallista jätesuunnitelmaa.

Consultorin asiantuntijan rooli hankkeessa sisältää koordinointityötä yhteentoimivuuden ja teknisten ratkaisujen kehittämisen osalta sekä osallistumista määrittely-, suunnittelu- ja toteutustyön ohjaukseen.

”Ympäristöministeriön projekti on hyvin kiinnostava. On hienoa olla mukana kehittämishankkeessa, jolla on kansallisesti merkittävää painoarvoa ympäristönsuojelun valvontaan ja näin ollen tukea osaltamme myös kiertotalouden edistämistä”, toteaa johtava konsultti Pekka Ryhänen Consultorista.