Consultorilta projektitoimitus Eduskunnan sisäiselle tietopalvelulle

Consultor on aloittanut tammikuussa 2012 konsultoinnin liittyen Eduskunnan sisäisen tietopalvelun toimeksianto- ja asianhallintajärjestelmään. Hankinta kilpailutettiin Hanselin teknisen IT-konsultoinnin tietokanta- ja integraatiopalvelujen osa-alueella.

Projektissa luodaan Eduskunnan sisäiselle tietopalvelulle toimeksianto- ja asianhallintajärjestelmä, joka jatkossa toimii selvitys- ja analyysipalveluiden palvelukanavana, työpöytänä, arkistona sekä työnjohdollisena työkaluna. Järjestelmä tehdään SharePoint 2010 -alustalle. Tavoitteena on, että asiakkaitten toimeksiannot, vastauksien laatiminen ja toimittaminen sekä arkistointi hallitaan järjestelmällä. Työnjohdollisena työkaluna järjestelmä edesauttaa töiden sisäisen jakamisen, aikatauluseurannan, laadunvarmennuksen ja tilastoinnin prosesseja. Samalla vähennetään tietopalvelun toimitilaratkaisusta johtuvaa haittaa työprosesseille.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601