Consultorilta projektitoimitus Opetushallituksen intranetin toteutukseen

Opetushallitus on valinnut Consultorin uuden intranet-järjestelmän toteuttajaksi toukokuusta 2012 alkaen. Järjestelmä toteutetaan Microsoft Sharepoint 2010 -alustalle. Hankinta kilpailutettiin Hanselin teknisen IT-konsultoinnin tietokanta- ja integraatiopalvelujen osa-alueella.

Opetushallituksen hankkeessa uudistetaan intranet rakenteeltaan, ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan. Consultorilla on kokonaisvastuu intranetin toteutuksesta ja projektinhallinnasta, lisäksi tehtävänä on antaa tukea palvelun käyttöönotossa. Tekniseen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työvaiheita ovat vaatimusmäärittelyn tarkentaminen, tekninen suunnittelu, toteutus sekä testaus.

Opetushallitus laatii perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet, ammatillisten tutkintojen ja näyttötutkintojen perusteet sekä kehittää koulutusta erilaisin hankkein. Asiantuntijavirasto tekee oppimistulosten arviointeja ja osallistuu koulutuksen tuloksellisuuden kehittämiseen. Opetushallitus koordinoi koulutuksen tietoverkkoja ja tietopalveluja, tuottaa koulutuksen indikaattoreita ja ennakointitietoa, kerää tietoa opetustoimen rahoitusjärjestelmästä sekä julkaisee koulutusoppaita. Opetushallitus vastaa myös kansallisista opintoihin hakeutumiseen liittyvistä tietojärjestelmistä.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601