Consultorilta SharePoint 2013 -konsultointia Työterveyslaitokselle

Consultor aloitti tammikuussa 2013 SharePoint-konsultoinnin Työterveyslaitoksen intranet- ja dokumentinhallintaprojektiin. Hankinta kilpailutettiin Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin hanke- ja projektinhallintapalvelujen osa-alueella.

Hankinnan kohteena ovat SharePoint 2013 -alustalle toteutettavan intranet- ja dokumentinhallintajärjestelmän projektipäällikköpalvelut. Consultorin projektipäällikön vetämän projektiryhmän tavoitteena on määritellä, suunnitella, ideoida ja toteuttaa uusi intranet- ja dokumenttienhallinnan ratkaisu Työterveyslaitoksen tarpeisiin. Projektissa suunnitellaan intranetille rakenne, sisältö ja ulkoasu, sähköiset lomakkeet ja työkulut, sähköiset työtilat sekä dokumenttienhallinta.

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Työterveyslaitoksen asiakkaita ovat työpaikat, kansalaiset, julkinen valta, työterveyshuollot sekä muut työhyvinvointia kehittävät ja siihen liittyvää tietoa levittävät organisaatiot. Työterveyslaitos toimii kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja sen palvelut ovat saatavilla kaikista toimipisteistä.

Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Tiina Härjämäki
Markkinointipäällikkö
Puh. 045 323 1090