Consultorilta sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluja Pöyrylle

Consultor on aloittanut yhteistyön kansainvälisen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyryn kanssa helmikuun puolivälistä alkaen. Yhteistyön myötä Consultorin palvelukseen siirtyi Pöyryltä asiantuntija, joka vastaa Pöyryn kolmen järjestelmän kehitys- ja ylläpitotehtävistä. Sopimuksen tavoitteena on turvata järjestelmien kehittämiseen tarvittava asiantuntemus ja tätä kautta turvata järjestelmien elinkaari.

Maailmanlaajuisesti toimivan Pöyryn liikevaihto oli viime vuonna 775 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa on 7 000 asiantuntijaa.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601