Consultorilta sovelluskehitysosaamista CSC:lle

Consultor aloitti huhtikuussa 2013 Java-arkkitehtuurikonsultoinnin liittyen CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n hankkeeseen, jossa toteutetaan oppijalle ja ohjaajalle korkeakoulurajoja ylittäviä palveluita. Hankinta kilpailutettiin Opintohallinnon IT-konsultointipalveluja koskevan puitejärjestelyn sisäisenä tarjouskilpailuna määrittelyn ja arkkitehtuurin sekä sovelluskehityspalvelujen osa-alueella.

Consultorin asiantuntija työskentelee sovellusarkkitehtinä ketterin menetelmin toteutettavassa projektissa, jossa CSC on päätoteuttajana ja yhdeksän korkeakoulua osatoteuttajina. Hankkeen tavoitteena on helpottaa opintojen suunnittelua ja hallintaa tutkintojen ja korkeakoulujen rajojen yli, ehkäistä opinnoista syrjäytymistä, edistää opintojen sujuvuutta, tukea opintojen loppuunsaattamista sekä nopeuttaa työelämään siirtymistä. Sovellusarkkitehdin rooliin kuuluu mm. arkkitehtuuri- ja teknologiavalintojen arviointia, ohjelmoijien mentorointia ja ohjaamista sekä Java-ohjelmointia.
CSC on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima tieteen tietotekniikan keskus. CSC on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka tarjoaa korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus-, laskenta- ja tietopalveluja. Tutkijat voivat käyttää Suomen laajinta tieteellisten ohjelmistojen ja tieteen tietokantojen valikoimaa sekä Suomen tehokkaimpia supertietokoneita Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601