Consultorilta tekninen projektipäällikkö Liikenneviraston tietojärjestelmäprojektiin

Consultor aloitti toukokuussa 2014 konsultoinnin liittyen Liikenneviraston tietojärjestelmäprojektiin. Hankinta kilpailutettiin Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin hanke- ja projektinhallintapalvelujen osa-alueella. Sopimus optioineen on voimassa korkeintaan 7.8.2016 saakka.

Liikennevirasto valitsi hankinnassaan Consultorin teknisen projektipäällikön tietojärjestelmäprojektiinsa. Asiantuntijan tehtävänä on toimia Liikenneviraston edustajana tietojärjestelmäprojektin eri vaiheissa siten, että hän osallistuu tietojärjestelmän kilpailutusprojektiin sekä kilpailutuksen perusteella valittavan toimittajan kanssa käynnistettävään toimitusprojektiin.
Liikennevirasto vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja edistää toimialallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Tiina Härjämäki
Markkinointipäällikkö
Puh. 045 323 1090