Consultorilta tietoarkkitehtuuripalveluja KEHA:lle

Consultor voitti KEHA-keskuksen järjestämän tarjouskilpailun määrittely- ja arkkitehtuuripalveluista. KEHA-keskus on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.

Sopimukseen liittyvät työt on jo aloitettu Työvoimahallinnon järjestelmäuudistuksessa, jossa Consultorin asiantuntijoiden tehtäväkenttään kuuluu mm. nykytilan kartoitusta, esiselvitystä, toiminnallista ja teknistä vaatimusmäärittelyä, hankearviointia, arkkitehtuuritasoista määrittelyä ja kohdealueen kuvaamista.

Sopimuskausi kestää vuoden 2021 loppuun ja hankinnan arvioitu kokonaislaajuus on noin 400 henkilötyöpäivää.

”KEHA-keskus on Consultorin pitkäaikainen asiakas ja olemme todella iloisia saadessamme jatkaa tätä erinomaista asiakassuhdetta”, toteaa Consultorin hallituksen jäsen Jyrki Virtanen.

Lisätietoja: