Consultorilta Valtorille projektinhallintapalveluja

Consultor aloitti lokakuussa 2014 projektinhallintapalvelujen toimittamisen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille.  Valtori kilpailutti hankinnan Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin hanke- ja projektinhallintapalvelujen osa-alueella.

Lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä mukaan valtion virastojen ja laitosten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyvät tehtävät ja toiminnot on siirrettävä Valtoriin kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Siirrot toteutetaan virastokohtaisina siirtoprojekteina.
Valtori_FI_Hor_RGB
Consultor toimittaa Valtorille hanke- ja projektijohtamisen ammattilaisia, jotka voivat syksyn 2014 ja vuoden 2015 aikana hoitaa siirtoprojekteihin liittyviä tehtäviä. Asiantuntijat toimivat Valtorin projekteissa siirtoprojektipäällikköinä sekä palveluryhmien vetäjinä.
Siirtoprojekteissa kartoitetaan siirtävien yksiköiden osalta tietohallinnon henkilöstö, toimittajasopimukset, omaisuus, projektit ja kustannukset. Tämän pohjalta määritellään, mikä osa edellä mainituista siirretään Valtoriin. Kullekin siirtoprojektille nimetään projektipäällikkö, joka vastaa siirtoprojektin toteutumisesta projektisuunnitelmassa määritellyllä tavalla ja aikataulussa. Siirtoprojektin jälkeen kyseisen siirtyneen yksikön siirtyvät palvelut tuotetaan yksiköstä siirtyneen henkilöstön toimesta. Valtorilla on omia  projektipäälliköitä, jotka vastaavat pääosasta siirtoprojekteista, mutta siirtojen samanaikaisuuden ja päällekkäisyyden vuoksi oma henkilöstö ei riitä ottamaan vastuuta kaikista toteutettavista siirtoprojekteista.
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa toimialariippumattomat ict-palvelut valtionhallinnolle. Se yhdistää palvelutuotannossaan itse tuottamaansa ja markkinoilta hankittua palvelua ja sovittaa palvelut valtionhallinnolle soveltuviksi.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601