Consultorin 2016 – painopiste asianhallintaan

Tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy:n kahdestoista tilikausi oli yhtiön historian ensimmäinen, jona yhtiön liikevaihto laski. Yrityksen 31.12.2016 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 5,8 M€ (vuonna 2015: 9,7 M€) ja liikevoitto 1,1 M€ (2,2 M€). Keskeisenä syynä liikevaihdon laskuun oli teknistä konsultointia koskevien Hansel-puitesopimusten päättyminen. Tuntuvasta liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön tulos säilyi erinomaisella tasolla.
Vuoden 2016 aikana yhtiön asiakaskunta uudistui merkittävällä tavalla. Uusia avauksia syntyi erityisesti kunta- ja kaupunkisektorilla. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa laajeni edelleen ja sekä Helsinki että Espoo tulivat yhtiön asiakkaiksi. Asiakkaaksi saatiin myös julkisten alojen työeläkkeistä vastaava Keva. Syksyllä 2016 Consultor uudisti pitkäaikaisen yhteistyönsä KEHA-keskuksen kanssa kanssa solmimalla kolmivuotisen sopimuksen koskien asianhallintapalveluiden kehittämistä. KEHA on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.
Toiminnan keskipisteenä vuoden 2016 aikana oli sähköisen asioinnin ja asianhallinnan edistäminen valtionhallinnossa. Asiakasyhteistyössä syntyneitä keskeisiä digiloikkia olivat muun muassa Energiaviraston sähköisen allekirjoitusratkaisun käyttöönotto sekä vuodenvaihteessa 2016-2017 käyttöönotetut maistraattien uudet sähköiset asiointipalvelut.
Vuonna 2015 perustettu Consultor-konsernin emoyhtiö Consultor Ventures Oy teki keväällä 2016 ensimmäisen sijoituksensa ostamalla kolmanneksen T-Base Oy:stä. T-Base Oy on vahvasti Microsoft-kehitysteknologiaan keskittynyt kotkalainen yhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli noin 0,54 M€. Yhtiön palveluksessa on 7 henkilöä. Consultor osallistuu aktiivisesti yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen.
Vuosi 2017 tulee edelleen olemaan Consultorille liiketoiminnan uudelleensuuntaamisen aikaa. Yhtiön painopistealueena on jatkossakin julkissektorin digitalisaatio. Jo kehitetyille sähköisen asioinnin ratkaisuille haetaan jalansijaa laajemminkin valtionhallinnosta sekä kuntasektorilta. Kuluvalta vuodelta ei odoteta vielä liikevaihdon kasvua, mutta tavoitteena on edelleen hyvä kannattavuus.
Lisätietoja:
Markus Andersson, toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601
etunimi.sukunimi@consultor.fi