Consultorilta testausasiantuntija Opetushallituksen ohjelmisto- ja järjestelmätestaukseen

Opetushallitus on valinnut Consultorin testausasiantuntijan vastaamaan kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden ohjelmisto- ja järjestelmätestauksesta. Hankinta kilpailutettiin Hanselin teknisen IT-konsultoinnin ohjelmisto- ja järjestelmätestauspalvelujen osa-alueella. Palvelusopimus solmittiin kahden vuoden ajalle alkaen helmikuussa 2012. Lisäksi Opetushallitus on varannut option jatkaa palvelusopimusta puitesopimuksen päättymiseen eli heinäkuuhun 2016 saakka.

Opetushallitus uusii parhaillaan osana SADe-hankkeen oppijan palvelukokonaisuutta kaikkia opintoihin hakeutumiseen liittyviä kansallisia tietojärjestelmäpalveluitaan. Uusi palvelukokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa.

Testausasiantuntija vastaa Opetushallituksen SADe-palvelukokonaisuuden testauksen suunnittelusta, ohjauksesta, hallinnasta, toteutuksesta, testitulosten analysoinnista ja tulosten raportoinnista, testauksen mahdollisesti vaatimien työvälineiden tarjoamisesta sekä koulutuksesta. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluu SOA-palvelualustalle kehitettävien palveluiden toteutusten tukeminen, kuten tarvittavan kehittäjädokumentaation tuottaminen sekä palvelualustan ja toteutettujen palveluiden asiantuntijapalvelu testausta koskien, pitäen sisällään myös katselmointeihin tarvittavan avun.

Opetushallitus laatii perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet, ammatillisten tutkintojen ja näyttötutkintojen perusteet sekä kehittää koulutusta erilaisin hankkein. Virasto tekee oppimistulosten arviointeja ja osallistuu koulutuksen tuloksellisuuden kehittämiseen. Opetushallitus koordinoi koulutuksen tietoverkkoja ja tietopalveluja, tuottaa koulutuksen indikaattoreita ja ennakointitietoa, kerää tietoa opetustoimen rahoitusjärjestelmästä sekä julkaisee koulutusoppaita. Opetushallitus vastaa myös kansallisista opintoihin hakeutumiseen liittyvistä tietojärjestelmistä.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Tiina Härjämäki
Markkinointipäällikkö
Puh. 045 323 1090