Consultorin IT-konsultointipalvelut jatkossakin CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja korkeakoulujen käytettävissä

Consultor osallistui CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n järjestämään IT-konsultointipalvelujen puitejärjestelykilpailutukseen.   Hankinta piti sisällään kuusi osa-aluetta ja astuu voimaan syyskuusta 2015 alkaen, päättyen vuonna 2019. Consultor sai sopimukset seuraaville puitejärjestelyn osa-alueille:CSC_logo.svg

Hanke- ja projektinhallintapalvelut
Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut
Puitejärjestelyä voivat hyödyntää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy sekä järjestelyssä mukana olevat korkeakoulut.
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria ja tarjoaa sen avulla kansallisia tietotekniikkapalveluita tutkimuksen, tieto-, opetus- ja tutkimushallinnon sekä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja kulttuurin tarpeisiin.
Lue lisää.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi