Consultorin ja Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön yhteistyön tuloksia julki

Consultorissa on kuluneen vuoden aikana tehty useammallekin organisaatiolle verkkopalvelu-uudistuksia, joita yrityksemme on sekä johtanut että toteuttanut. Yhteistyö Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön (AHTi) kanssa on tuottanut tuloksia, jonka myötä on julkaistu Oma Yritys-Suomi -palvelu sekä ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen verkkopalvelut.

”Consultor on tuottamassa AHTi-yksikölle asiakaslähtöisiä, laadukkaita sähköisiä palveluita sekä niiden toteuttamisen edellyttämiä määrityksiä, ohjeistoja ja ratkaisuja käyttöönoton sekä toteutuksen tueksi. Asiantuntijapalvelut tukevat AHTi-yksikön vastuulla olevien sähköisiin tieto- ja asiointipalveluihin liittyvien kehityshankkeiden läpivientiä vuosien 2012-2015 välisenä aikana. Kehittämistyön tuloksena syntyvät ja käyttöönotettavat alustat ja niihin liittyvät palvelut on suunnattu mm. yritystoimintaa harkitseville, aloittaville ja harjoittaville henkilöille. Sähköisillä palveluilla on laajat toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, kertoo AHTi-yksikön johtaja Heikki Heikkilä.
Oma Yritys-Suomi – sähköinen työpöytä yrittäjyyteen liittyvien asioiden hoitoon
Consultorin toteuttama Oma Yritys-Suomi on käyttäjän profiilitietojen mukaan rakentuva verkkopalvelu yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen. Avoimen lähdekoodin Liferay-teknologialla sekä Alfresco-dokumentinhallintajärjestelmällä toteutetussa palvelussa on kertakirjautumisella käytettävissä viranomaisten sähköiset asiointipalvelut, yrityksen tilanteeseen sopivat työkalut, kuten liiketoimintasuunnitelma sekä yrityksen arkea helpottavat lisäpalvelut. Lisäksi voi hakea julkista rahoitusta, antaa liiketoiminnassa tarvittavia ilmoituksia ja hakea vaadittavia lupia. Tutustu palveluun osoitteessa: https://oma.yrityssuomi.fi/
ELY-keskusten uusi verkkopalvelu julkaistu
Toinen Consultorin kokonaan toteuttama vasta julkaistu verkkopalvelu on ELY-keskusten Internet-sivusto. Verkkopalvelu toteutettiin Liferay- alustalle. Consultorin vastuulla projektissa oli sekä projektinhallinta että toteutustyö. Verkkopalvelu-uudistuksen myötä tiedot ja palvelut löytyvät ELY-keskuksen nettisivuilta entistä selkeämmin. Samalla vanhat taustapalvelut siirrettiin uudistuneen verkkopalvelun yhteyteen. Tutustu sivustoon osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/
ELY
Aluehallintoviraston uudistuneet sivut
ELY-keskusten verkkopalvelujen uudistuksen kanssa samaan aikaan toteutettiin myös Aluehallintovirastojen (AVI) verkkopalvelut. Uudistuneilta sivuilta löytää entistä helpommin asiointiin tarvittavat tiedot ja lomakkeet, ajankohtaisia asioita ja muutakin tärkeää AVI-tietoa. Aluehallintoviraston verkkopalvelut toteutettiin niin ikään Liferay-alustalle. Tutustu sivustoon osoitteessa: http://www.avi.fi/
AVI
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445