Kevan kriittisimmät IT-toiminnot toimivat Consultorin ja Kevan saumattoman yhteistyön tuloksena

Consultorin ja Kevan yhteistyö on kasvanut vuosien varrella tiiviiksi ammattitaidolla hoidettujen projektien ja hyvien tulosten myötä. Tällä hetkellä Kevan ydinoperaatioiden parissa työskentelee jo yli 15 Consultorin asiantuntijaa.

Haluamme tässä artikkelissa antaa puheenvuoron asiakkaallemme Kevan IT-johtajalle Tommi Heinoselle ja toimitusjohtajallemme Markus Anderssonille, jotka kertovat ajatuksiaan Kevan ja Consultorin välisestä pitkästä yhteistyöstä.

Kevan kriittiset toiminnot vaativat hallintaan ja kehitystyöhön laatua ja varmuutta

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja. IT-johtaja Tommi Heinonen vastaa yksikkönsä kanssa kaikista Kevan IT-palveluista, joita asiakkaille ja kevalaisille tarjotaan. Heinonen kertoo, että keskeisinä toimintoina näissä ovat muun muassa:

Työeläkevakuuttaminen. Huolehdimme kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön, Suomen Pankin ja uusien hyvinvointialueiden eläkeasioista. Lakisääteinen tehtävämme on lisäksi työkyvyttömyysriskin pienentäminen. Toteutamme sitä mm. tarjoamalla työnantajille monipuolisia työelämäpalveluita ja tutkittua tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

Sijoitustoiminta. Keva on Suomen suurin sijoittaja n. 65 miljardin sijoitussalkulla. Vastaamme kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoittamisesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusrahastoilla huolehdimme ylisukupolvisesta eläketurvasta ja eläkkeiden kestävästä rahoituksesta, varmistaen sijoitusten varmuuden ja tuoton.

Eläketoiminta. Palvelemme yhteensä 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa, jossa annamme vuosittain mm. yli 70 000 eläkepäätöstä ja maksamme eläkkeitä noin 600–700 000 suomalaiselle joka kuukausi.

Hyvin kriittisistä toiminnoista on siis kyse ja Consultor on meillä tärkeä yhteistyökumppani näissä, Heinonen kertoo.

Consultorin asiantuntijoilta edellytetään teknisen kokemuksen ohella laaja-alaista hahmotuskykyä sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Työeläkeasiat ovat monimutkaisia ja tätä kautta myös järjestelmät ovat monimutkaisia.

– Monimutkaiseen ympäristöön sisään pääseminen vaatii ihmiseltä hahmotuskyvyn ja korkean ammattitaidon lisäksi kykyä toimia kriittisten, isojen ja monimutkaisten asioiden äärellä pitkäjänteisesti. Kyvykkyys syntyy ajan kanssa, Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson linjaa.

Eläkekäsittelyjärjestelmä ja tiedolla johtaminen
Consultorin ja Kevan yhteistyön kulminaatiopisteenä

Eläkepalveluissa toimiva eläkekäsittelyjärjestelmä on keskeisessä osassa Kevan ja Consultorin yhteistyössä, sillä järjestelmän pitää pystyä muuttumaan eläkelakien muuttuessa ja tähän tarvitaan Consultorin asiantuntijoiden tukea.

– Meidän pitää päivittää järjestelmää tiheästi, jotta järjestelmä ymmärtää ajantasaisesti kaikki eläkelait ja säädökset, joita suomalaisessa yhteiskunnassa on. Ilman Consultorin asiantuntijuutta ja kehityspalveluita tämä kehitystyö olisi mahdotonta.

Heinonen nostaa esiin myös tiedolla johtamisen, joka on Kevan kokoiselle toimijalle todella keskeinen osa-alue. Kevan master data- ja tietovarastohankkeet ovat lähes kaikki Consultorin toteuttamia, joista hyvänä esimerkkinä Heinonen mainitsee tietovarastohankkeen sijoitustoiminnan puolella.

– Tiedolla johtaminen on äärimmäisen tärkeä osa työeläkeyhtiöiden arkea. Yhtiöillä on valtavasti tietoa monenlaisesta ja sen tiedon käyttäminen tehokkaasti yhtiön asiakkaiden ja yhtiöiden itsensä parhaaksi lienee kaikkien tahtotila, Andersson peräänkuuluttaa.

 

”Palveluntarjoajan toimituskyky ja toimitusten
laatu on tärkein asia, jotta palveluita voidaan
ylipäätään kehittää.”

– Tommi Heinonen

 

Consultorin tekemistä kuvaa sanat erinomaisuus ja tasalaatuisuus

Heinonen kertoo, että asiakkaan lähtökohdista palveluntarjoajan toimituskyky ja toimitusten laatu on tärkein asia, jotta palveluita voidaan ylipäätään kehittää. Heinosen mukaan Consultorin tekemistä kuvaa kaksi sanaa, jotka ovat erinomaisuus sekä tasalaatuisuus.

– Meille osoitetut asiantuntijat ovat poikkeuksetta asiansa tuntevia ja tuloksellisia osaajia. Pidän tärkeänä, että myös vuorovaikutus ja asiakassuhteen hoito Consultorin kanssa on helppoa ja hyvää, ja siksi ennustankin yhteistyöllemme pitkää jatkoa, Heinonen toteaa.

Andersson näkee, että yhteistyö on kirjaimellisesti yhteistä työtä ja siten myös asiakassuhdetta on kehitetty – yhdessä.

– Se, että asiantuntijamme ovat sitoutuneita asiakkaaseen on myös asiakkaan ansiota, eikä sitä pidä unohtaa, Andersson päättää

 

KEVA

  • Julkisen alan työeläkeosaa
  • 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta
  • 2 000 työnantaja-asiakasta
  • 500 henkilöä eläkeasioiden parissa