Consultorin projektitoimisto tukena Liikenneviraston tietohallinnon rakentamisessa

Consultor Finland Oy on valittu toimittamaan projektitoimistopalvelua Liikenneviraston tietohallinnon muodostamisprojektien tueksi. Hankinta suoritettiin Hanselin IT-konsultoinnin puitesopimuksen alaisena kilpailutuksena.

Liikenne- ja viestintäministeriön vastuualueen virastouudistuksessa Tiehallinnosta, Ratahallintokeskuksesta ja Merenkulkulaitoksesta muodostetaan yksi liikenteen väylistä vastaava Liikennevirasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010. Tietohallintotoimintojen osalta on käynnistetty Liikenneviraston aloitusvalmiuden varmistamiseen liittyviä tietohallintoprojekteja.

Näitä kehitysprojekteja tukemaan on muodostettu projektitoimisto, jonka tehtävinä on mm. projektisalkun hallinnan tuki, projekti-hallinnan tuki projektipäällikölle, hankintojen tuki sekä viestintä- ja assistenttipalvelut.