Consultorin toteuttama eurooppalainen perintötodistus yhtenäistää perintöasioiden hoitamista EU:n alueella

Consultor on toteuttanut yhteistyössä KEHA-keskuksen (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) kanssa sähköisen asiointipalvelun sekä asianhallinnan eurooppalaisen perintötodistuksen hakemiseen.
Consultorin toteuttaman asiointipalvelun avulla perilliset, perintöön suoraan oikeutetut testamentinsaajat ja testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa.
Eurooppalaista perintötodistusta voi hakea perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Todistuksen käyttö on vapaaehtoista. Suomessa perintötodistushakemuksia käsittelee Helsingin maistraatti.
Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta sovelletaan 17. elokuuta lähtien. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenvaltioon. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.
KEHA-keskus on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Yhteistyö Consultorin  ja KEHA-keskuksen kanssa on alkanut vuonna 2011 ja sen tuloksena on julkaistu mm. seuraavat palvelut: Yritys-Suomi, Oma Yritys-Suomi, TE-toimistojen paikalliset sivut sekä Energiaviraston verkkopalvelu.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi