Consultorin toteuttamat uudistuneen Energiaviraston sivut julki

Consultor toteutti yhdessä Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTin kanssa Energiaviraston uuden verkkopalvelun. Energiamarkkinavirasto uudistui 1.1.2014 viraston tehtävien laajentuessa ja on uudelta nimeltään Energiavirasto. Uuden ilmeen mukainen sivusto meni tuotantoon uutena vuotena.

Projektissa toimitettiin Energiavirastolle verkkopalvelualusta, jonka päälle rakennettiin viraston uusi verkkopalvelu. Toimeksiannossa toteutettiin Liferay-pohjaisen verkkopalvelun ulkoasu ja rakenne sekä toimitettiin sisällöntuotantosovellus sisällön syöttämistä varten. Consultorin rooli projektissa piti sisällään mm. ketterän kehitysmallin mukaisen toiminnan fasilitoinnnin, määrittelyn tarkentamisen, Liferayn toiminnallisuuksien konfiguroinnin ja testauksen. Tutustu sivustoon osoitteessa: http://www.energiavirasto.fi/
Energiavirasto
Energiavirasto edistää ja valvoo energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva Energiavirasto huolehtii yhdentyneiden sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimivuudesta sekä verkkopalveluiden hinnoittelun kohtuullisuudesta. Toimiva päästökauppa, uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus edistävät kustannustehokkaasti ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601