CSC – Tieteen tietotekniikan Oy ja Consultor solmivat it-konsultoinnin puitesopimuksia

CSC – Tieteen tietotekniikan Oy ja Consultor ovat solmineet puitesopimuksia korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmähankkeisiin ja -palveluihin liittyvistä it-konsultointipalveluista. Kaksivuotinen puitesopimuskausi astui voimaan toukokuussa 2012. Lisäksi CSC on varannut option ulottaa puitejärjestely kattamaan myös kolmannen sopimusvuoden. Puitesopimukset solmittiin kolmelle teknisen it-konsultoinnin osa-alueelle, joita ovat projektinhallintapalvelut, määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut sekä käyttöliittymäsuunnittelu ja -toteutus.

Projektinhallintapalveluiden työtehtävät ja palvelut kohdistuvat tietoteknisten projektien hallintaan, konsultointiin, evaluointiin ja projektimenetelmien käyttöön. Määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden työtehtävät ja projektit kohdistuvat tietojärjestelmien suunnitteluun, tekniseen ja toiminnalliseen vaatimusmäärittelyyn sekä arkkitehtuurisuunnitteluun. Lisäksi tähän osaamisalueeseen kuuluvat näiden tehtävien ja projektien evaluointi ja konsultointi. Käyttöliittymäsuunnittelu kattaa esimerkiksi toimintojen, interaktiomallin, näyttöjen ja käyttöliittymäelementtien suunnittelun rautalankatasolla sekä käyttöliittymän toiminnallisuuden määrittelyn teknistä toteutusta varten. Lisäksi osaamisalueeseen kuuluvat käytettävyyteen liittyvät konsultointi- ja evaluointitehtävät.

CSC on opetus- ja kulttuuriministeriön omistama tieteelliseen laskentaan ja tietoverkkopalveluihin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio Espoossa. CSC tukee korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä tehtävää tutkimusta ja tuotekehitystä. Supertietokonepalvelujen ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien lisäksi yritys tarjoaa Suomen tutkimusyhteisölle eri tieteenalojen asiantuntija- ja ohjelmistopalveluja ja koulutusta.

Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601