Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö (AHTi) ja Consultor Finland Oy yhteistyöhön

Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö (AHTi) on valinnut Consultor Finland Oy:n tietohallinnon konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden toimittajaksi. Hankinnan kohteena on IT-konsultointipalvelujen tuottaminen SADe-, SPA- ja ESR -osarahoitteisiin hankkeisiin. Kaikissa hankkeissa työt jakautuvat kolmelle osa-alueelle, joista Consultor valittiin toimittajaksi kahdelle eli Teknisen alustakonsultoinnin sekä Integraatiopalvelujen osa-alueille.

Hankinnan kohteena olevat Tekninen alustakonsultointi sekä Integraatiopalvelut toteutetaan käyttäen Microsoftin sähköisen asioinnin tuotekirjoa. Edellä mainittujen hankkeiden on tarkoitus valmistua 31.7.2012 mennessä.

Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön tehtävänä on hoitaa kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen ja maistraattien tietohallintopalvelut.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445