Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja Consultor Finland Oy yhteistyöhön

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja Consultor Finland Oy ovat solmineet sopimuksen konsulttipalvelujen toimittamisesta.

Euroopan kemikaalivirasto hoitaa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin, lupamenettelyihin ja rajoituksiin (REACH) liittyviä asioita ja varmistaa kyseisten menettelyjen johdonmukaisuuden kaikkialla Euroopan unionissa. REACH-menettelyjen tarkoituksena on antaa tarkempaa tietoa kemikaaleista, varmistaa, että niiden käyttö on turvallista, ja vahvistaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Kemikaalivirasto sijaitsee Helsingissä.

Virasto käyttää päätöksenteon pohjana parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä, teknisiä ja sosioekonomisia tietoja. Se jakaa tietoa kemikaaleista ja tarjoaa teknistä ja tieteellistä neuvontaa. Virasto arvioi ja hyväksyy testausehdotuksia ja pyrkii näin vähentämään eläinkokeita. http://echa.europa.eu/