Hallinnonalan rajat ylittävä asiakkuustiedon välittäminen – totta vai tarua? Consultor mukana Työ- ja elinkeinoministeriön asiakastietohankkeessa

Consultor on toteuttamassa yhteistyössä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn kanssa Työ- ja elinkeinoministeriölle asiakkuustiedonhallinnan järjestelmää.
Käynnissä olevan asiakastietohankkeen myötä  luodaan edellytyksiä sähköisen asioinnin edelleen kehittämiseen ja viranomaistoiminnan yhteistyön ja tehokkuuden parantamiseen. Järjestelmän on tarkoitus olla tuotannossa loppuvuodesta 2015.
Osallistuimme toukokuussa Valtiokonttorin järjestämään Valtio Expo -tapahtumaan, jossa Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämispäällikkö Petteri Ohvo esitteli hanketta puheenvuorossaan: Hallinnonalan rajat ylittävä asiakkuustiedon välittäminen – totta vai tarua? Tutustu Ohvon esitykseen aiheesta täällä.
Aihe herätti kiinnostusta Valtio Expossa sen verran laajalti, että pohdimme seminaarin järjestämistä aihepiirin ympäriltä syksylle. Mikäli asia kiinnostaa, voitte olla meihin yhteydessä ja ehdottaa mahdollisia kiinnostavia näkökulmia aiheesta seminaarissa käsiteltäväksi.
KEHA-keskus on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Yhteistyö Consultorin  ja KEHA-keskuksen kanssa on alkanut vuonna 2011 ja sen tuloksena on julkaistu mm. seuraavat palvelut: Yritys-Suomi, Oma Yritys-Suomi, TE-toimistojen paikalliset sivut sekä Energiaviraston verkkopalvelu.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445