Hansel Oy ja Consultor Finland Oy solmivat puitesopimuksen

Valtionhallinnon yhteishankintojen kilpailuttamisesta vastaava Hansel Oy ja tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy ovat solmineet puitesopimuksen tekniseen IT-konsultointiin liittyvissä osa-alueissa. Sopimuksen myötä Hanselin asiakkaat saavat käyttöönsä valmiiksi kilpailutetut IT-konsultointipalvelut liittyen sovellusten ja tietojärjestelmien tekniseen toteutukseen ja kehittämiseen. Hanselin asiakkaita ovat valtionhallinnon hankintayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä valtion rahastot ja muut valtion hankintayksiköt.

”Consultor tuli valituksi sopimustoimittaksi kahdeksasta kilpailutetusta osa-alueesta viidellä eri alueella, jotka on projektinhallinta, määrittely ja suunnittelu, tekninen alustakonsultointi, integraatiopalvelut ja tietokantapalvelut”, kertoo kehityspäällikkö Sasu Laitinen Hansel Oy:stä.

”Consultorille tämä on iso saavutus. Olemme jo menestyneet erinomaisesti julkishallinnon alueella ja tehty sopimus antaa meille uuden hienon mahdollisuuden syvempään yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Painotamme palveluissamme osaamista ja osaamisen yksinkertaista toimittamista ja tiedämme olevamme oikealla tiellä painopistealueillamme. Pienenä yrityksenä olemme vielä haastajia, mutta yhdessä kumppaniemme kanssa meillä on riittävästi leveyttä toimia: menestyminen Hanselin kilpailutuksessa niin monilla osa-alueille kertoo siitä, että tarjontamme on uskottavalla pohjalla”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Consultor Finland Oy

Consultor Finland Oy on vuonna 2004 perustettu tietotekniikan palveluyritys, joka on erikoistunut IT-hankkeiden resursointiin sekä teknologia- ja rekrytointikonsultointiin. Consultor on toimittanut asiantuntijoita kymmeniin asiakasprojekteihin, joissa rooli on vaihdellut yksittäisistä täsmätehtävistä aina laajoihin projektinhallinnan tehtäviin asti. Consultorin asiakaskunta koostuu lähinnä isoista organisaatioista niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.

Hansel Oy

Hansel Oy on valtion yhteishankintayhtiö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitesopimuksia valtion hankintayksiköille, kuten ministeriöille ja niiden alaisille virastoille sekä valtion laitoksille ja liikelaitoksille. Yhtiö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna valtion yhteishankintayksikkönä sekä tarjoaa valtion hankintayksiköille asiantuntijapalveluita hankintoihin ja hankintamenettelyihin liittyvissä kysymyksissä. Yhtiön toiminta perustuu sekä kansalliseen lainsäädäntöön että EY:n julkisista hankinnoista annettuun direktiiviin.

Hansel Oy on valtion täysin omistama yhtiö ja toimii valtiovarainministeriön ohjauksessa. www.hansel.fi