hansel_puitesopt_rgb200Consultor on vahva valtionhallinnon osaaja. Osaamisemme ja palvelumme sopivat hyvin julkisten organisaatioiden tarpeisiin. Siitä osoituksena on menestyksemme Hanselin IT-konsultoinnin kilpailutuksessa. Puitesopimuksemme Hanselin kanssa kattaa keskeiset teknisen IT-konsultoinnin osa-alueet. Uudet nelivuotiset puitejärjestelyt astuivat voimaan 8.8.2011.

Consultorin sopimusalueet:

 • Hanke- ja projektinhallintapalvelut
 • Tietokanta- ja integraatiopalvelut
 • Ohjelmisto- ja järjestelmätestauspalvelut
 • Järjestelmäauditointipalvelut
 • Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut

  Valtionhallinnon yksiköt saavat käyttöönsä valmiiksi kilpailutetut IT-konsultointipalvelut liittyen sovellusten ja tietojärjestelmien tekniseen toteutukseen ja kehittämiseen. Puitesopimusta voivat hyödyntää valtionhallinnon hankintayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä valtion rahastot ja muut valtion hankintayksilöt.

  Lue lisää valtion yhteishankintayksikkö Hanselista ja valtionhallinnon kilpailuttamiseen liittyvästä toiminnasta täältä.

  Consultorin valtionhallinnon asiakkuudet ja puitesopimuskumppanuudet:

  Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Eduskunta, Eläketurvakeskus, Energiamarkkinavirasto, Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA), Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK), Hansel Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maahanmuuttovirasto, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE), Metsäntutkimuslaitos, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (OTTK), Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Puolustusministeriö, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, Ulkoasiainministeriö, Valtiokonttori,  Verohallitus, Viestintävirasto, Väestörekisterikeskus, Yleisradio Oy ja Ympäristöministeriö.