PROJEKTIJohtaminen

Onnistuneet projektit johdetaan oikein. Vaativan projektin johtaminen oman toimen ohella johtaa usein kompromisseihin joko projektissa tai omissa tehtävissä. Meiltä saat kaikki projektisi suunnittelusta sen johtamiseen, projektikoulutukseen ja projektitoiminnan kehittämiseen sekä auditointiin.

Case: Consultorilta projektinhallintapalveluja Ulkoministeriölle

Consultor teki vuonna 2017 Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kanssa puitesopimuksen johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluista vuosille 2017-2021. Puitesopimus kohdistuu IT-johtamisen ja -riskienhallinnan sekä tietohallinnon kehittämisen osa-alueelle.

Sopimuksen myötä Hanselin asiakkaat saavat käyttöönsä valmiiksi kilpailutetut johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut liittyen tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen, tietohallinnon riskienhallintaan sekä IT-hanke- ja projektihallintaan. Hanselin asiakkaita ovat valtionhallinnon hankintayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä valtion rahastot ja muut valtion hankintayksiköt.

Ulkoministeriö tilasi keväällä 2019 Consultorilta projektinhallinnan asiantuntijapalveluita käyttäen Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyä. Consultor tukee Ulkoministeriötä projektijohtamisessa uuden viisumitietojärjestelmän käyttöönoton ajan.