Julkishallinnon vahva osaaja

Valtionhallinnon yhteishankintojen kilpailuttamisesta vastaava Hansel Oy ja tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy ovat sopimuskumppaneita. Consultorilla on lukuisia toteutettuja hankkeita eri julkishallinnon
organisaatioille.