Keskustelua vastuullisuudesta Valtio Expossa

Vastuullisuuden merkitys kasvaa kovaa vauhtia. Liiketoiminnassa vastuullisuus ei rajoitu pelkästään ympäristötekoihin, vaan vastuullisuuden käsite on paljon laajempi. Meidän mielestämme on selvää, että yhä useammat asiakkaat tulevat vaatimaan kumppaneiltaan vastuullisuustekoja entistä enemmän tulevaisuudessa.

Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi halusimme keskustella vastuullisesti toimimisesta vuoden 2022 Valtio Expossa. Kokosimme messuosastollemme omia vastuullisuustekojamme mielikartan muodossa ja halusimme kuulla osastovierailijoiden mielipiteen siitä, mitä vastuullisuuden teemaa vastaaja pitää tärkeimpänä. Aihe herätti paljon mielenkiintoista keskustelua ja oli kiehtovaa seurata, miten ihmisten ajatukset jakaantuivat aiheen ympärillä.

Alla lueteltuna esillä olleet teemat sekä prosentuaaliset vastaustulokset:

  • Pitää huolta työntekijöistään 32,5 %
  • Kehittää jatkuvasti toimintaansa ja osaamistaan 27,3 %
  • Huomioi toimintansa ympäristövaikutukset 18,2 %
  • Huolehtii asiakastyytyväisyydestä ja sen seurannasta 15,6 %
  • Huolehtii alihankkijoistaan 2,6 %
  • On taloudellisesti kannattava 1,3 %
  • Raportoi vastuullisuudesta 1,3 %
  • Noudattaa dokumentoitua laatuohjeistusta 1,3 %

Valtaosa vierailijoista piti yrityksen tärkeimpänä vastuullisuustekona työntekijöistä huolehtimista. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara. Työntekijöistä huolehtiminen auttaa saavuttamaan yrityksen tavoitteet ja on näin ollen yksi avaintekijöistä yrityksen menestykselle. On myös tärkeää muistaa, että mikäli työntekijät eivät ole tyytyväisiä työhönsä, se näkyy heidän asiakasvuorovaikutuksessaan sekä suoriutumisessaan, joka vaikuttaa myös suoraan yrityksen menestykseen negatiivisesti. Työntekijöiden tyytyväisyyden selkeänä mittarina voidaan pitää työntekijöiden vaihtuvuutta. Yrityksillä, jotka huolehtivat työntekijöistään, on korkeampi pysyvyys työntekijöiden keskuudessa, kuin yrityksissä, jotka eivät sitä tee. Consultorilla työntekijöiden vaihtuvuus on ollut ilahduttavan vähäistä ja viime vuosien aikana olemmekin onnekkaasti saaneet lähes poikkeuksetta toivottaa tervetulleeksi uusia työntekijöitä, poistuneiden työntekijöiden hyvästelyn sijaan. Haluamme omalla toiminnallamme edistää kaikin puolin vastuullista ja positiivista yrityskulttuuria ja luoda oikeudenmukaisen, turvallisen ja innostavan työympäristön jokaiselle työntekijälle. Työntekijöidemme hyvinvointi on toimintamme perusta.

Toiminnan ja osaamisen kehittäminen nostettiin teemoista toiseksi eniten esille. Aihe herätti paljon hyvää keskustelua ja voidaankin todeta, että kyky mukauttaa ja kehittää omaa toimintaa on erittäin tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa. Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja mikäli emme pysy kehityksen tahdissa mukana, vaikuttaa se negatiivisesti kilpailukykyymme. Tämä vaikuttaa suoraan yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen, joka on taas elinehto koko yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. Consultorissa tarkastelemme ja kehitämme toimintaamme systemaattisesti. Seuraamme tuloksia, tuottavuutta ja osaamistamme, kuuntelemme asiakkaitamme sekä ideoimme uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka mukailevat muuttuvaa liiketoimintaympäristöä. Tällä tavalla varmistamme, että tekemisemme pysyy kannattavana ja mahdollisimman sujuvana myös tulevaisuudessa.

Ympäristöteot nostettiin kolmanneksi tärkeimmäksi teemaksi. Huoli ympäristöstä sekä ympäristötekojen merkitys liiketoiminnassa nousi keskusteluissa vahvasti esille. Aihe on kriittinen ja on selvää, että ympäristöteot kuuluvat jokaisen kansalaisen vastuulle, mutta myös yrityksiltä vaaditaan entistä näkyvämpiä ympäristötekoja. Myös me Consultorissa olemme tehneet parannuksia omassa toiminnassamme. Pääkonttorimme muuton myötä siirryimme käyttämään tiloissa 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Tämän lisäksi kannustamme henkilöstöämme liikkumaan työmatkat pyörällä, kävellen tai julkisilla.

Vastuullisesti toimiminen tulee näkymään yhä enemmän toiminnassamme tulevaisuudessa. Vastuullisuudesta keskusteleminen, omien vastuullisuustekojen ylös kirjoittaminen sekä niistä raportoiminen tuo tekoihin konkreettisuutta ja auttaa seuraamaan omia tavoitteita. On tärkeää ymmärtää mikä vaikutus omilla vastuullisuusteoilla on ja sitouttaa myös koko henkilökunta mukaan yrityksen vastuullisuusstrategiaan.

Haluamme vielä kerran kiittää kaikkia Valtio Expon messuosastollamme vierailleita. Kiitos mielipiteidenne jakamisesta sekä hyvistä keskusteluista. Oli hienoa päästä pitkän tauon jälkeen nauttimaan ihmisten kohtaamisesta sekä kuuntelemaan myös mielenkiintoisia esityksiä.

Lisätietoja: