Kiihtyvää kasvua

Vuosi 2019 oli tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy:n viidestoista tilikausi. Iriba Oy:n yrityskauppa huomioiden 31.12.2019 päättyneen tilikauden liikevaihto kasvoi 37%; liikevaihto oli yhteensä 4,8 M€ (vuonna 2018: 3,5 M€) ja liikevoitto 0,5 M€ (0,5 M€). Vuoden 2017 loppupuolella alkanut jatkuva kasvu kiihtyi vuonna 2019 ja ylitti liikevaihto-odotukset. Myös orgaaninen kasvu ilman yrityskauppaa olisi ollut lähes 20%. Yrityskauppaan sekä Rovaniemelle perustettuun ohjelmistokehitysyksikköön liittyvät kertaluonteiset kulut vaikuttivat tuloskehitykseen siten, että suhteellinen tuloksentekokyky heikkeni väliaikaisesti.

Vuoden suurimmat yksittäiset uutiset liittyivät sekä orgaaniseen kasvuun että yrityskauppaan. Viime kesänä Consultor vahvisti asiantuntijapohjaansa ja perusti Rovaniemelle ohjelmistokehitykseen keskittyvän yksikön. Elokuussa Consultor osti helsinkiläisen Iriba Oy:n, jonka kokemus ja osaaminen on keskittynyt API- ja mikropalveluratkaisuihin sekä järjestelmäintegraatioihin, joiden tarve on kasvavien datamäärien vuoksi vahvassa kasvussa.

Vuoden 2019 aikana Consultorin liiketoiminnan painopistealueeksi nousi tiedon käytettävyys sekä tiedon saatavuus. Toimialojen osalta merkittävin kehitysaskel otettiin työeläkevakuutussektorilla, jossa toimimme asiantuntijana tiedolla johtamisen alueella ja ydinjärjestelmien ylläpito- ja kehitysvastuussa. Lisäksi yritykselle merkittävä uusi kokonaisuus oli loppuvuodesta aloitettu SAP-teknologiaan pohjautuvan raportoinnin modernisointihanke Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle. Useiden asiakkaidemme Microsoft Azure -palveluiden tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtäävät hankkeet työllistivät meitä lisääntyvässä määrin vuoden 2019 aikana ja sama kehityssuunta on jatkunut myös vuoden 2020 aikana.

Huolimatta tänä keväänä vahvasti muuttuneista näkymistä, odotamme kuluvaltakin vuodelta kasvavaa liikevaihtoa. Yhtiön liiketoiminnasta suurin osa tulee edelleen julkishallinnon ICT-palveluista. Yksityissektorin osuus kasvoi vuonna 2019, ja sen osuutta liiketoiminnasta tullaan kasvattamaan edelleen lähivuosien aikana.

”Tiedon merkitys asiakkaidemme toiminnan kehittämisessä on vahvassa kasvussa riippumatta siitä, että juuri tällä hetkellä tilanne on monille haastava. Yritysten kasvavista tietomassoista on saatava jatkossa lisäarvoa irti enemmän, nopeammin ja tarkemmin. Tiedon merkitys päätöksenteossa korostuu tekipä päätöksiä inhimillinen tai teknologinen äly. Samaan aikaan kun tiedon kriittisyysaste on kasvamassa, on odotukset myös tiedon turvaamiselle ja suojaamiselle kasvamassa. Tämä yhdistelmä, turvallinen tiedon käytettävyyden ja saatavuuden parantaminen on noussut meille tärkeäksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.