Kiitos Consultorin seminaariin osallistuneille!

Consultorin neljäs aamiaisseminaari järjestettiin keskiviikkona 20.3.2013 Ravintola G.W. Sundmansilla Helsingissä. Liferay vai SharePoint? -seminaariin saapui osallistujia yli 20 organisaatiosta niin julkis- kuin yksityissektoriltakin, aihe selvästi on monen mielessä tällä hetkellä! Seminaarissa kuultiin monta loistavaa ja erilaista puheenvuoroa – niin case-esimerkkejä kuin asiantuntijoiden esittelyjä teknologioistakin.

Seminaarin keynote-puhujana toimi Jyrki J.J. Kasvi, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKEn tutkimus- ja kehitysjohtaja. Kasvin puheenvuoro käsitteli julkihallinnon sähköisten palvelujen kehittämistä ja niihin liittyviä haasteita. Esitykseen voi tutustua täällä.
Liferayllä on toteutettu useita Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön (AHTi) alaisia verkkopalveluja. Jarmo Kovero, AHTin erityisasiantuntija ja hankekoordinaattori kertoi AHTin Liferayllä toteutetuista verkkopalveluista. Consultorin projektipäällikkö Mika Muurinen esitteli Liferaytä yleisemmin ja hieman teknisemmällä tasolla.
Opetushallituksen intranet-projekti toteutettiin SharePoint 2010 -teknologialla ja Opetushallituksen verkkoviestinnän asiantuntija ja intranet-projektin projektipäällikkö Kaisa Enakimio kertoi projektin kulusta ja siitä, miksi Opetushallitus päätyi toteuttamaan intranetin juuri SharePoint-alustalle. Seminaarin lopuksi alihankkijamme Solu Digital Oy:n toimitusjohtaja Henry Scheinin tutustutti SharePoint Server 2013 -alustaan demon avulla.
Liferay_vai_SharePoint
Lämmin kiitos kaikille seminaariin osallistuneille – niin puhujille kuin vieraillekin!