Kiitos Consultorin seminaariin osallistuneille!

Consultorin kolmas aamiaisseminaari järjestettiin torstaina 25.10.2012 Ravintola G.W. Sundmansilla Helsingissä. Avaimet onnistuneeseen projektiin -seminaariin saapui osallistujia noin 20 eri organisaatiosta niin julkis- kuin yksityissektoriltakin. Projektinhallinta ja erityisesti ketterät menetelmät saivat aikaan aktiivista keskustelua.

Tilaisuudessa puhuivat Aalto PROn kehityspäällikkö Jouko Vaskimo, Patentti- ja rekisterihallituksen IT-arkkitehti Markku Satulehto sekä Consultorin senioriprojektipäällikkö Hannu Blomqvist. Vaskimon esitys keskittyi mm. IT-projektien ja muiden projektien välisiin samankaltaisuuksia ja eroihin, IT-projekteihin ja projektinhallintaan sopiviin ja sopimattomiin käytäntöihin sekä tyypillisiin syihin IT-projektien epäonnistumiseen. Satulehto puolestaan valotti Patentti- ja rekisterihallituksen omaa kehitystyömallia ja kertoi PRH:n projektisalkunhallinnasta sekä muutoshallinnasta. Seminaarin lopuksi ketterien menetelmien käyttöönotosta kertoi Hannu Blomqvist, hänen esityksensä toi esiin mm. ketterien menetelmien hyötyjä sekä painotti muutoksen kokonaisvaltaisuutta.

Lämmin kiitos kaikille seminaariin osallistuneille – niin puhujille kuin vieraillekin!

 

Seminaari_1

Seminaari_6

Seminaari_2Seminaari_5

Seminaari_3

Seminaari_4