Lehdistötiedote: Consultor Finland Oy jatkaa Hanselin puitesopimustoimittajana

Valtionhallinnon yhteishankintojen kilpailuttamisesta vastaava Hansel Oy ja tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy ovat solmineet puitesopimuksen Teknisen IT-konsultoinnin viidellä eri osa-alueella. Uudet nelivuotiset puitejärjestelyt astuivat voimaan 8.8.2011. Edellinen sopimuskausi alkoi kesällä 2007 ja päättyi 31.7.2011.

”Consultor valittiin sopimustoimittajaksi yhdeksästä kilpailutetusta osa-alueesta viidelle, jotka ovat hanke- ja projektinhallintapalvelut, tietokanta- ja integraatiopalvelut, ohjelmisto- ja järjestelmätestauspalvelut, järjestelmäauditointipalvelut sekä teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut”, kertoo toimialapäällikkö Sasu Laitinen Hansel Oy:stä.

”Consultor on päättyneellä sopimuskaudella todistanut osaamisensa valtionhallinnon IT-konsultointitoimittajana. Aiemman sopimuskauden puitteissa olemme toteuttaneet konsultointiprojekteja yhtä lukuun ottamatta kaikille eri ministeriöille tai niiden hallinnonaloille. Menestys uudessa kilpailutuksessa laajentaa entisestään Consultorin mahdollisuuksia palvella asiakkaita”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

”Kilpailutuksessa oli tarjoajia osa-alueittain n. 20-60, joista Hansel valitsi kymmenen toimittajaa kullekin osa-alueelle. Tarjoajia oli huomattavasti enemmän kuin edellisessä kilpailutuksessa ja Consultor oli yksi parhaiten menestyneistä toimittajista. Vaihtuvuus toimittajakunnassa oli suurta, mutta siitäkin huolimatta onnistuimme säilyttämään asemamme. Tästä olemme erityisen ylpeitä”, toteaa Andersson.

Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin puitejärjestelyjen avulla voidaan hankkia asiantuntijapalveluita mm. erilaisten tietojärjestelmien määrittelyyn, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Puitesopimusta voivat hyödyntää valtionhallinnon hankintayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä valtion rahastot ja muut valtion hankintayksilöt. 

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 7540 4601
markus.andersson@consultor.local