Markus Andersson Consultorin toimitusjohtajaksi

Markus Andersson on nimitetty Consultor Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2005 alkaen. Andersson omaa vankan konsultointi- ja liikkeenjohtokokemuksen. Hän on tunnetuimpia EAI–konsultteja Suomessa ja auttanut konsulttina useita julkisyhteisöjä ja yrityksiä tehostamaan toimintaansa. Viimeksi hän on työskennellyt espoolaisen Commit; Oy:n myyntijohtajana.

Consultorissa iloitaan uuden pelinrakentajan mukaantulosta. ’Minulla oli entuudestaan hyvät kokemukset yhteistyöstä Markuksen kanssa’, toteaa Consultorin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Virtanen. ’Hänen hakiessaan uusia haasteita työuralleen oli luontevaa tarjota uutta näkökulmaa’, Virtanen jatkaa.

’Consultorin ensimmäiset askeleet ovat olleet erittäin positiivisia ja keskeinen konsepti on saanut hämmästyttävän hyvän vastaanoton markkinoilla’, kertoo Andersson. ’Pienten toimijoiden verkostoituminen ja tiukka yhteistyö on elinehto kovenevassa kilpailussa. Consultor toteuttaa tätä verkostoitumista erittäin tehokkaasti ja tarkoituksenani on jatkaa tätä työtä vahvistaen edelleen Consultorin laaja-alaista toimituskykyä’, jatkaa Andersson. ’Consultoriin oli ilo tulla’, toteaa Andersson.

Consultor Finland Oy on Vantaalla lokakuussa 2004 perustettu tietotekniikan palveluyritys. Consultorin pääpalvelut ovat tietohallintojohdon konsultointi sekä hankeresursointi. Consultor pohjaa toimintansa alihankkijoista koostuvaan laaja-alaiseen resurssipooliin. Toiminta on käynnistynyt myönteisesti ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto on n. 0,5 MEur ja tulos postitiivinen.