Menestystä valtion virastojen yhteishankinnassa

Consultor valittiin toimittajaksi IT-asiantuntijapalveluiden yhteishankinnassa, jossa Maanmittauslaitos toteutti kilpailutuksen, jonka perusteella muodostettavassa puitejärjestelyssä tilaajina ovat Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Maa- ja metsätalousministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto ja Luonnonvarakeskus; Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta yhdistyvät 1.1.2019 ja uuden viraston nimeksi tulee Ruokavirasto. Sopimuksen kesto on 48 kuukautta.
Tilaajat kehittävät ja ylläpitävät yhteensä yli 200 tietojärjestelmää ja käynnistävät sopimuskauden aikana merkittäviä uusia lainsäädännön toimeenpanon tukeen liittyviä tietojärjestelmähankkeita ja projekteja. Puitesopimuksen tarkoituksena on hankkia tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitopalveluita sekä niihin kiinteästi liittyviä muita IT-asiantuntijapalveluita. Consultor valittiin toimittamaan tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitopalveluja kokonaistoimituksina sekä asiantuntijaresursseja tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon tarpeisiin.
Hankinnan piiriin kuuluu mm. Maanmittauslaitoksen ydin-, tuki- ja palvelukeskustehtäviin liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluita, Maaseutuviraston maatalous- maaseutupolitiikan toimeenpanoon ja maksajavirastotehtäviin liittyviä tietojärjestelmiä, Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yhteisiin tietovarantoihin liittyviä tulevia hankkeita, Luonnonvarakeskuksen maataloustilastojen tilastoviranomaistehtäviin, maataloustilastoihin ja muuhun tutkimustoimintaan liittyviä tietojärjestelmiä sekä Eviran elintarviketurvallisuuteen, laatuun, kasvien ja eläinten terveyteen liittyviä tietojärjestelmiä. Sopimusaikana tavoitellaan kokonaisarkkitehtuuria, jolloin toimeksiannot voivat olla laajempia kuin yksittäisen osa-alueen tai viraston tietojärjestelmä.
”Olemme todella innostuneita uudesta puitesopimuksesta ja saavutetusta mahtavasta mahdollisuudesta toimittaa uusille asiakkaille tuloksia ja tätä kautta aikaansaada yritystä eteenpäin vievää asiakastyytyväisyyttä”, riemuitsee Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Lisätietoja:
Etusivu