Metsäntutkimuslaitos ja Consultor Finland Oy aloittivat yhteistyön

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Consultor Finland Oy ovat aloittaneet projektinhallinnan kehittämiseen tähtäävän yhteistyön maaliskuusta 2011 lähtien.

Ensimmäinen toimeksianto koski koko tietohallinnon henkilöstölle suunnattua projektikoulutusta. Toimeksianto käsitti projektikoulutuksen suunnittelun ja valmistelun sekä koulutusseminaarin, johon osallistui 20 Metlan asiantuntijaa. Projektikoulutuksen aihealueita olivat muun muassa projektitoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, projektipäällikön rooli, riskienhallinta sekä projektin päättäminen.

Metsäntutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos
Jorma Airaksinen
Tietohallintopäällikkö
Puh. 010 211 5360

Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445