Microsoftin Power Platform -ratkaisujen hyödyntäminen Valtio Expossa

Keräsimme vuoden 2023 Valtio Expo -tapahtumassa messuvierailijoiden näkemyksiä organisaatioidensa projekteihin liittyen. Näkemyksiä kerättiin ja analysoitiin osastollamme Microsoftin Power Platform -ratkaisuja hyödyntäen. Itse kysely toteutettiin käyttäen Power Apps -mobiilisovellusta, joka tarjosi nopean ja käyttäjäystävällisen tavan kerätä vastauksia mobiililaitteilla. Kyselymme koostui neljästä kysymyksestä, joihin vastaajat valitsivat vastauksen valmiista vastausvaihtoehdoista.

Kyselymme tulokset sekä osastollamme käydyt mielenkiintoiset keskustelut tarjosivat kiinnostavia mielipiteitä eri organisaatioiden projektien haasteista, hyvän projektipäällikön ominaisuuksista, onnistuneen projektin määritelmästä ja keinoista parantaa projektien lopputuloksia. Kyselyä ei rajattu mitenkään erityisesti koskemaan vain IT-projekteja, vaan jokainen sai vastata omasta näkökulmastaan. Alla raportti päivän vastauksista.

 

Vastauksia kertyi mukava määrä päivän mittaan ja oli mielenkiintoista keskustella aiheesta vierailijoiden kanssa. Kyselyn tuloksia julkaistiin tapahtuman aikana messuosastollamme Power BI -raportin avulla. Vastausten nopea julkaisu antoi myös messuvierailijoille mahdollisuuden tarkastella paikan päällä muiden vierailijoiden näkemyksiä organisaatioidensa projektien onnistumiseen liittyen. Vastauksista voidaan päätellä, että projektikulttuurin kehittäminen olisi tärkein toimenpide, jolla voitaisiin parantaa projektien lopputuloksia. Onnistuneen projektin merkkinä enemmistö korosti lopputuloksen vastaamista organisaation tarpeisiin ja hyvät viestintätaidot sekä järjestelmällisyys nousivat esiin tärkeimpinä ominaisuuksina projektipäällikölle. Projektien suurimpana haasteena vastaajat kokivat epärealistiset aikataulut. Kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille ja osastollamme vierailleille.

Power BI on erinomainen raportoinnin ja tiedolla johtamisen työkalu organisaatioissa useista syistä. Power BI mahdollistaa datan keräämisen, yhdistämisen ja visualisoinnin eri lähteistä yhtenäisessä ja intuitiivisessa käyttöliittymässä. Se mahdollistaa laajemman ja syvällisemmän näkemyksen saamisen organisaation toiminnasta. Se auttaa organisaatioita havaitsemaan muutokset nopeasti ja reagoimaan niihin tehokkaasti ja kaikki päätöksenteko perustuu ajan tasalla olevaan tietoon. Lisäksi Power BI tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietoa ja raportteja organisaation sisällä sekä myös ulkoisille sidosryhmille.

Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme projektinhallintaan ja organisaationne raportointiratkaisuihin liittyen. Ole yhteydessä ja katsotaan, kuinka voisimme olla tavoitteidenne saavuttamisen tukena.