Nimitysuutinen: Miia Luoto myyntiassistentiksi

Tietotekniikan palveluyrityksen Consultor Finland Oy:n myyntiassistentiksi on nimitetty 17.10.2011 alkaen Miia Luoto. Luodon tehtäviin kuuluu keskeisesti myynnin tukeminen mm. tarjousprosesseissa sekä sopimushallinnassa.

Miia Luoto, Myyntiassistentti
Puh. 050 571 1082
miia.luoto@consultor.local