Opetushallitus ja Consultor Finland Oy yhteistyöhön

Opetushallitus ja Consultor Finland Oy ovat solmineet sopimuksen IT-konsulttipalvelujen toimittamisesta joulukuusta 2010 alkaen. Hankinta toteutettiin Hansel-puitejärjestelyn kautta.
Konsultointipalvelujen kohteena on aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetun suomen kielen verkko-opiskelumateriaalin teknisen toteutuksen määrittelyvaihe. Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus -hankkeen (Aikis) tavoitteena on tuottaa kattava ja käyttäjilleen ilmainen suomen ja ruotsin kielen opiskelumateriaali verkkoon. Suomen ja ruotsin kielen opiskelun ohella materiaalit antavat maahanmuuttajille tietoa

  • erilaisista ammattialoista ja ammattien osaamisvaatimuksista
  • suomalaisesta työelämästä, työkulttuurista ja työtavoista
  • suomalaisesta yhteiskunnasta

Materiaalien tavoitteena on tukea kielen, ammatin ja työelämävalmiuksien oppimista sekä parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia. Materiaali soveltuu harjoitteluaineistoksi suomen ja ruotsin kielen alkeiden opiskeluun sekä vaativamman tason kieliopintoihin. Luku- ja kirjoitustaidottomille löytyy omaa materiaalia. Verkkopalvelu on valmiina käyttöön vuodesta 2013 alkaen. Hanketoimintaa rahoittavat Opetushallitus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.
Lisätietoja:
Opetushallitus
Ulla Rönnberg
Projektipäällikkö
Puh. 040 348 7808
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601