Projektijohtaminen

Menestyvät projektit vaativat ammattitaitoista johtamista. Vaikka oma panoksesi on tärkeä, liiallinen projektin hallinta omien tehtävien ohessa saattaa johtaa kompromisseihin. Me tarjoamme sinulle kaiken tarvittavan projektisi menestykseen, suunnittelusta johtamiseen, koulutuksesta projektitoiminnan kehittämiseen ja auditointiin.

 

Consultorin projektin toimitusmalli

Taustatyö on merkittävä osa projektikokonaisuudessa, sillä hyvin dokumentoituna sen avulla kuvaillaan projektin taustaa ja kontekstia. On tärkeää, että kaikki osalliset tietävät alusta asti, millaiseen ongelmaan tai tarpeeseen projekti pyrkii vastaamaan.

Ennen projektisuunnitelman toteuttamista on tarpeen määritellä projektin tavoitteet selkeästi ja konkreettisesti. Tavoitteet voivat olla jaettu useisiin osa-alueisiin, kuten toiminnallisiin, aikataulullisiin ja laadullisiin tavoitteisiin. On tärkeää huomata, että nämä osa-alueet voivat muuttua ja niitä voidaan tarkentaa ja päivittää projektin edetessä ohjausryhmässä hallintamallin kautta.

Oleellisena osana taustatyötä on kartoittaa mahdolliset riskit, jotka vaikuttavat projektin onnistumiseen ja sitä kautta lopputulokseen. Näihin voi kuulua esimerkiksi aikataululliset riskit, resurssipula, tekniset haasteet tai muutokset projektin ympäristössä. Projektisuunnitelmassa kuuluu arvioida näiden riskien todennäköisyyttä ja vaikutusta projektiin. Samassa yhteydessä laaditaan suunnitelma, miten niitä aiotaan hallita ja minimoida.

Hyvässä projektisuunnitelmassa tulee olla muitakin osa-alueita, kuten budjetti, resurssien allokaatio, projektiryhmän jäsenet ja heidän vastuut sekä viestintäsuunnitelma. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen projekti on erilainen, joten yllä olevia ohjeita sovelletaan aina kunkin projektin tarpeiden mukaisesti.

Keskiössä kommunikointi ihmisille

Kommunikaatio ja aktiivinen vuoropuhelu ovat oleellinen osa onnistunutta projektia. Consultorin projektijohtajilla on laaja kokemus näistä taidoista, mikä helpottaa sidosryhmien kanssa toimimista ja projektin johtamista. Projektijohtajan joustavuus ja sopeutumiskyky toimia hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja -vaatimuksissa auttavat asiakkaitamme saavuttamaan asetetut tavoitteet. Menestyvä projekti muodostuu myös monista muista tekijöistä, kuten tiimityöskentelystä, johtamistaidoista, projektin hallinnasta ja alan tuntemuksesta. Jokainen projekti on ainutlaatuinen ja projektin johtaja sovittaa kokemuksensa ja taitonsa projektin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Nykyään monet projektit hyödyntävät Agile-menetelmiä, kuten Scrum, Kanban ja Lean. Niissä korostuvat jatkuva yhteistyö tiimin ja asiakkaan välillä. Projektin tavoitteet ja työtehtävät jaetaan pieniin iteraatioihin, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin. Toisaalta tietyissä tilanteissa asiakkaan toimintaympäristö voi vaatia hybridi-mallin käyttöä. Tarvittaessa yhdistellään erilaisia projektinhallintamalleja, jotta voidaan hyödyntää eri lähestymistapojen vahvuuksia ja sovittaa ne asiakkaan tarpeisiin optimaalisesti.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!

Lue lisää projektijohtamisesta

Projektinhallinta – millä mallilla?

Onko yrityksessä tai organisaatiossa projektinhallinta kunnossa? Pitäisikö muidenkin kuin ICT-asiantuntijoiden ymmärtää tai osata eri kehittämismalleja? ICT-kehittämiseen käytetään projekteissa monia malleja ja menetelmiä. Mikään malli ei…

Lue lisää