Koulutus – SQL päivittäisenä työkaluna

SQL päivittäisenä työkaluna

Tässä SQL -koulutuksessa tutustutaan SQL-kieleen käyttäen Microsoftin välineitä. Kurssilta löytyy neuvoja tilanteisiin, joissa käyttäjä hakee useasta eri järjestelmästä tiedot raporttien kautta ja yhdistää ne Excel-ohjelmassa. SQL:n avulla voidaan luoda kysely, joka muodostaa halutun lopputuloksen yhdistämällä tiedot automaattisesti.

Kenelle?

SQL-koulutus sopii organisaation raportoinnista vastaaville ja muille aiheesta kiinnostuneille henkilöille (esim. pääkäyttäjät ja controllerit).

Sisältö

SQL-kieltä käytetään tietokannoissa olevien tietojen hakuun, yhdistämiseen sekä muokkaamiseen. Tässä koulutuksessa syvennytään tarkemmin SQL-kielen käyttöön päivittäisenä työkaluna.

Koulutus toteutetaan T-Basen virtuaalisessa koulutusympäristössä.
Koulutukseen sisältyy kurssimateriaali sähköisenä, asiakastarpeiden kartoitus ja koulutuksen painopisteiden mukauttaminen asiakkaan tarpeisiin kouluttajan toimesta.

Tarkempi sisältö

 • SQL kielen peruskäsitteet
 • Tietosisällön hakeminen
 • Tietosisällön rajaaminen
 • Tietosisällön lajitteleminen
 • Haku useasta taulusta
  • Excel tieto tietokantaan
  • Liitokset
 • Tietojen laskenta ja ryhmittely
 • Joukko-operaattorit
 • Alikyselyt
 • Sudenkuoppien välttäminen
  • Tietosisällön haku häiritsemättä operatiivista toimintaa
 • Tietosisällön muokkaaminen
 • Tapahtuman hallinta ja virheenkäsittely

Yhteenveto

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!

Lue lisää tietojohtamisesta