Tietojohtaminen

Olemme tietojohtamisen avainkumppani edistyksellisten tiedonhallintaratkaisujen kehittämisessä. Toimitamme tietovarasto- ja raportointiratkaisuja useilla eri BI-teknologioilla.

 

 

Tietojohtaminen uudelle tasolle

Tietomäärä organisaatioissa on viime vuosikymmenellä kasvanut huomattavasti. Yksi syy tähän on se, että teknologian kehityksen myötä tiedon kerääminen prosessien digitalisoinnin yhteydessä on tullut huomattavasti helpommaksi. Vaikka tiedolla on oma arvonsa, sen todellinen potentiaali liiketoiminnalle tulee esiin vasta, kun tietoa käytetään aktiivisesti toiminnan kehittämisessä.

Organisaatiolle on elintärkeää luoda selkeä visio tietojohtamiselle. Täytyy ymmärtää mikä rooli tiedolla on liiketoiminnassa, miten tietoa tulisi hyödyntää optimaalisesti ja mitä mahdollisuuksia tiedon tehokas hyödyntäminen voi tuoda mukanaan. Tietojohtamisen visio toimii ohjenuorana ja sen tueksi rakennetaan oikeanlainen tietoarkkitehtuuri, joka muodostaa teknisen perustan tietojohtamiselle. Vaikka teknologian valinnalla on oma roolinsa, se ei yksin riitä, ellei organisaatio ole selkeästi määritellyt tavoitteitaan ja luonut vahvaa pohjaa niiden saavuttamiseksi.

Tavoitteena parempi päätöksenteko

Menestyvät organisaatiot tekevät parhaat päätökset. Hyvin toteutettu tietoarkkitehtuuri mahdollistaa tietopohjaisen päätöksenteon sekä inhimillisellä että automaattisella tasolla. On hyvä muistaa, että vaikka tietojohtamisen kehittäminen onkin jatkuvaa tekemistä, tulisi silti organisaation tavoitella tuloksia, joiden toimivuutta ja hyödyllisyyttä voidaan mitata.

Consultor tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista tukea tietojohtamisen kehittämisessä. Autamme luomaan selkeän tietojohtamisen vision, toteuttamaan sen tueksi tarvittavan tietoarkkitehtuurin ja rakentamaan tämän perustalle tehokkaita tietojohtamisen työkaluja.

Kattava prosessi

 

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!

Lue lisää tietojohtamisesta