Tietoturva

Varmistamme digitaalisen turvallisuutesi korkeimman tason. Tarjoamme laaja-alaista tukea turvallisuusarvioinneissa, hallinnollisten ja teknisten standardien täyttämisessä sekä täyden avun riskienhallinnassa, kyberturvassa, tietosuojassa ja liiketoiminnan jatkuvuuden optimoinnissa.

 

Digitaalisen turvallisuuden varmistaminen on kattava ja vaativa prosessi, joka vaatii syvällistä ja monipuolista asiantuntemusta.

Käytännössä määrittelemme mitä haluamme saavuttaa. Tavoitteena voi olla tietyn tietoturva-standardin noudattaminen, riskienhallinnan parantaminen tai tietosuojakäytäntöjen tarkastelu. Ammattitaitoinen asiantuntijatiimi varmistaa, että auditointi kattaa kaikki tarvittavat näkökulmat. Usein tarvitaan tietoturva-asiantuntijoita, ohjelmistokehittäjiä, verkkoasiantuntijoita, mutta toisinaan myös lakimiesyhteistyötä.

 

Teemme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa yksityiskohtaisen suunnitelman tarvittavista tarkastuksista ja arvioinnista. Tämä voi sisältää verkkoturvatestauksia, haavoittuvuuksien tarkastelua ja tietoturva-arkkitehtuurin tarkastuksia. On tärkeää selvittää organisaation nykyinen digitaalisen turvallisuuden tila ja tunnistaa vahvuudet, heikkoudet ja haavoittuvuudet.

Prosessiin kuuluu digitaalisen turvallisuuden riskien ja niiden vaikutusten arviointi suhteessa määritettyyn toimintaympäristöön. Riskikartoitus on yksi näkökulma määriteltäessä, mitkä turvallisuusnäkökohdat vaativat erityistä huomiota.

Tietoturvallisuuteen kuuluu myös tietoturvakäytäntöjen ja -standardien arviointi. Voimme tarkastella kuinka hyvin organisaatio noudattaa relevantteja tietoturvakäytäntöjä ja standardeja, kuten ISO 27001, NIST, GDPR tai muita alan normeja. Voimme varmistaa ulkoisen auditoinnin ja saada ulkopuolisen tarkastajan arvioimaan auditointiprosessin ja tulokset lisäturvallisuuden varmistamiseksi.

Usein ajatellaan, että digitaalisen turvallisuuden auditointi on yksittäinen tapahtuma. Kyseessä on kuitenkin jatkuva prosessi. Voimme yhdessä asettaa mittaristot ja tarvittavat seurantamenetelmät varmistamaan, että suositukset ja toimenpiteet toteutetaan ja että turvallisuutta ylläpidetään.

Usein henkilöstön koulutus lisää organisaation tietoisuutta tietoturvasta. Ihmiset ovat usein heikon lenkin digitaalisessa turvallisuudessa.

On huomatavat, että digitaalinen turvallisuus on jatkuva pyrkimys, ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja parantamista. Säännölliset auditoinnit auttavat pitämään turvallisuustason korkeana ja suojaamaan organisaatiota digitaalisilta uhkilta.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!

Lue lisää tietoturvasta