Pelastustoimi tilaa Consultorilta tukea tietojärjestelmähankkeen valmisteluun

Sisäministeriö on julkaissut syksyllä 2019 pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman. Uudenlainen toimintaohjelma määrittelee onnettomuuksien ehkäisylle kansalliset tavoitteet ja tekee siitä yhä vahvemmin osan pelastustoimen kaikkea toimintaa. Osana tätä ohjelmaa Pelastuslaitosten yhteinen ICT-hanke yhteistyössä sisäministeriön kanssa toteuttaa tietojärjestelmäkokonaisuutta, jossa rakennetaan onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmä, raportoinnin ja tilastoanalyysin sovellusratkaisu sekä sähköisen asioinnin alusta.

Pelastustoimi tilasi Consultorilta asiantuntija-apua edellä mainitun tietojärjestelmähankkeen suunnittelutyöhön, ja luomme samalla pelastustoimen oman ohjelmistohankkeen vaatimusmäärittelyjen ja konseptoinnin yhteisen toimintamallin myös tulevia ohjelmistohankkeita varten.

”Koemme suurta ylpeyttä siitä, että meidät on pyydetty mukaan näinkin kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävään hankkeeseen”, toteaa Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Lisätietoja: